Bezpieczny transport paliw płynnych

Zdecydowana większość współczesnych pojazdów napędzana jest silnikami spalinowymi. Paliwo pozyskuje się w głównej mierze z ropy naftowej (w złoża której obfitują zwłaszcza tereny Azji Mniejszej), rzadziej z węgla brunatnego i kamiennego. Większość kierowców zaopatruje się w paliwo na stacjach benzynowych, jednak duże przedsiębiorstwa bardzo często dysponują własnymi zapasami, co pozwala im na obniżenie kosztów funkcjonowania zakładów.

Bezpieczne zbiorniki do paliw płynnych

zbiornik do transportu paliwa płynnegoRafinerie ropy naftowej zajmują się nie tylko wydobyciem i przetwarzaniem surowca w procesie destylacji, absorpcji i krystalizacji, lecz także jego dystrybucją. Do transportu paliwa wykorzystuje się przystosowane do tego celu specjalne cysterny. Ponieważ ropa jest produktem bardzo łatwopalnym, każdy zbiornik do transportu paliwa płynnego musi spełniać określone kryteria bezpieczeństwa zgodne z normami ADR, czyli międzynarodowej konwencji dotyczącej transportu materiałów i ładunków niebezpiecznych. Paliwa takie jak benzyna, olej napędowy czy nafta wymagają zastosowania środków szczególnej ostrożności w trakcie transportu – cysterny mogą w końcu pomieścić od 1000 do nawet 9000 litrów tego łatwopalnego materiału. Dlatego też zbiorniki skonstruowane są zawsze z dwupłaszczyznowego materiału, który zarówno chroni sam surowiec przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, jak środowisko przed oddziaływaniem na nie surowca – cysterny muszą spełniać także normy ekologiczne. Zbiorniki dwupłaszczyznowe to takie, które są wyposażone w dodatkową warstwę materiału chroniącego ciesz przed ubytkiem – druga warstwa potrafi pomieścić w sobie powyżej stu procent materiału znajdującego się w zbiorniku głównym. Tego rodzaju rozwiązanie zapewnia podwójną ochronę transportowanego surowca, zwiększając tym samym proces jego dystrybucji. Każda cysterna powinna być także szczegółowo oznakowana – w zależności od transportowanego materiału stosuje się specjalne oznaczenia, które informują o zawartości zbiornika. W dzisiejszych czasach przepisy bezpieczeństwa są bardzo zaostrzone i rygorystycznie przestrzegane, dzięki czemu ryzyko związane z transportem niebezpiecznych substancji spadło do bezpiecznego minimum.

Przystosowane do tego zadania cysterny dostarczają paliwo zarówno na stacje benzynowe, jak i do firm, które korzystają z własnych zasobów napędowych. W obydwu przypadkach niebezpieczne substancje przechowuje się w specjalistycznych zbiornikach, które działają na podobnej zasadzie, jak cysterny. W tym wypadku mamy po prostu do czynienia ze zbiornikami stacjonarnymi.