Co jest brane pod uwagę przy wycenie?

Rzeczoznawca majątkowy dokładnie bada właściwości przedmiotowej nieruchomości pod względem fizycznym i technicznym, przyjmuje cenę biorąc pod uwagę wiele rzeczy. Ponieważ jest to usługa niematerialna, nie ma ustandaryzowanych kosztów wyceny nieruchomości. Poza tym koszt wyceny zmienia się w zależności od tego, czy osoba ją wykonująca jest samodzielnym rzeczoznawcą czy wyspecjalizowaną firmą.

Jakie są wymagania do przeprowadzenia wyceny nieruchomości?

wiarygodna wycena domów w budowieWyceny mieszkań służą do ustalenia ceny nieruchomości, konieczne jest, aby sprzedający znał wartość godziwą nieruchomości, w ten sposób uniknie sprzedaży jej po bardzo wysokiej cenie i utrudni jej lub bardzo niskiej i generowanie strat. Aby wykonać dobrą wycenę nieruchomości, przede wszystkim określany jest sam wiek nieruchomości. W przypadku domów określane są przede wszystkim zastosowane materiały budowlane, a także łatwość dostępu do nieruchomości i usług publicznych. Czyli sprawdzana jest również okolica. Także trzeba wziąć pod uwagę remonty, jakie przeszła nieruchomość. Podobnie przeprowadza się ćwiczenie porównawcze, w ramach którego analizowana jest cena rynkowa podobnych nieruchomości na tym obszarze i podobnych obszarach w ostatnich latach. W przypadku domów w budowie bierze się pod uwagę najnowszą wycenę katastralną nieruchomości, aby mieć tło i referencje dotyczące wartości budowy. Ponieważ wiarygodna wycena domów w budowie jest oceną fizycznych i technicznych elementów nieruchomości, wymagane są dokumenty, które zawierają informacje o tych aspektach. I są to plany architektoniczne, rachunki za media czy dowód ukończenia prac. W zależności od nieruchomości rzeczoznawca może zażądać dodatkowych wymagań. Na przykład plany architektoniczne projektów przebudowy, faktury za usługi remontowe lub przebudowy oraz wszelkie inne dokumenty, które pozostawiają dowody na wykonanie dodatkowych prac na budynku. W związku z ciągłymi zmianami, w branży nieruchomości obowiązuje prawo, że wycena jest ważna maksymalnie przez sześć miesięcy. Ponadto uważa się, że w tym czasie nieruchomość może ulec zmianom lub szkodom podwyższającym lub obniżającym ustaloną cenę. Dlatego też po tym czasie podmiotom finansowym i organom podatkowym będzie bardzo trudno zaakceptować tę wycenę i generalnie zażądają nowej wyceny.

Wyceny są niezbędne do przeprowadzenia każdego procesu na rynku nieruchomości. Dlatego nie pomijajmy tego kroku i zlecajmy tę usługę na czas, aby uniknąć przyszłych niedogodności z instytucjami finansowymi, mieszkaniowymi lub podatkowymi. Wycena jest dokładnym oszacowaniem wartości nieruchomości, którą przedstawia urzędowo obowiązujący dokument podpisany przez certyfikowanych rzeczoznawców.