Do czego służą pompownie ppoż?

Budynki użyteczności publicznej musza być idealnie dostosowane do aktualnie obowiązujących wymogów prawa przeciwpożarowego. Przede wszystkim musza one posiadać odpowiednio dużą liczbę gaśnic, jak również wyjść ewakuacyjnych. Istotne jest także, by w ich najbliższym pobliżu, lub też w ich wnętrzu, znajdowały się hydranty.

Czym są przepompownie ppoż?

pompownia ppożKażdy zarządca budynku użyteczności publicznej musi dbać o to, aby zarządzany przez niego budynek był w pełni dostoswany do wymogów prawa przeciwpożarowego. W budynkach użyteczności publicznej przestrzega się tego szczelnie dokładnie, ze względu na to, że w takich budynkach w tym samym czasie przebywa bardzo duża ilość ludzi. Właśnie dlatego zarządcy tych budynków powinni myśleć miedzy innymi o odpowiedniej liczbie wyjść ewakuacyjnych, które w dodatku musza być przez cały czas pozostawać drożne. Równie ważna jest odległość, w jakiej znajdują się od danego budynku hydranty. W przypadku mniejszych obiektów użyteczności publicznej, zazwyczaj nie ma problemów z przyłączeniem się do hydrantów ulicznych, gdy wybuchnie w takim budynku pożar. W przypadku bardzo dużych obiektów, takich jak na przykład galerie handlowe, otoczone w dodatku przez parking, podłączenie sprzętu gaśniczego do miejskiego hydrantu jest praktycznie niemożliwe. W takim przypadku, jedynym rozsądnym rozwiązaniem pozostaje tak naprawdę pompownia ppoż. Jest to specjalne pomieszczenie, w którym znajdują się odpowiednio dostosowane zawory wodne, do których strażacy będą mogli podłączyć sprzęt gaśniczy. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że ciśnienie w hydrantach przeciwpożarowych, jest nawet kilka razy większe niż to w tradycyjnym kranie. Dlatego tez w takiej pompowni powinny się znajdować tak zwane zestawy hydroforowe, które pozwolą na podbicie ciśnienia wody do odpowiedniego dla celów gaśniczych poziomu. W pompowni, która spełnia wymogi przeciwpożarowe, powinny się znajdować co najmniej dwa hydranty z których jeden będzie zawsze zaworem awaryjnym. Jest to bardzo istotne, gdyż w przypadku gdy pompownia nie zostanie odpowiednio dostosowana do obowiązujących wymogów zarządcę danego obiektu mogą czekać bardzo dotkliwe kary. Dlatego właśnie właściwa organizacja pompowni ppoż. jest tak istotna.

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien być odpowiednio dostoswany do obowiązujących wymogów prawa ppoż. W przeciwnym wypadku, jego zarządcy, czy też właścicielowi, mogą zagrażać bardzo wysokie kary. W szczególności trzeba zwrócić uwagę na to, aby ekipy ratunkowe miały gdzie podłączyć używany do gaszenia pożarów sprzęt gaśniczy.