Dokumenty niezbędne do transportu odpadów

Transportowanie odpadów poza granice Polski wymaga posiadania odpowiednich dokumentów. Na wszelkiego rodzaju pozwolenia oczekuje się najczęściej do 30 dni. Taka sama zasada obowiązuje we Włoszech, nie ma możliwości, by jakakolwiek firma mogła bez spełnienia określonych przesłanek przewozić odpady. W przypadku wspomnianego kraju wymagana jest licencja ALBO. Całą dokumentację należy zgłosić do Ambasady Włoch, a następnie uzyskać apostille. Bez tego podjęcie jakichkolwiek działań jest niemożliwe.

Kiedy można przewieźć odpady do Włoch?

włochy - potrzebne zezwolenie na przewóz odpadówLicencja ALBO to nic innego jak Włoski Rejestr Przewoźników Odpadów. Po wpis nie może zgłosić się każdy. Taką możliwość mają jedynie firmy, które dysponują licencją wspólnotową w zakresie przewozu rzeczy. Jeżeli dane przedsiębiorstwo jej nie ma, musi ubiegać się o jego wydanie. Jeżeli chodzi o włochy – potrzebne zezwolenie na przewóz odpadów można uzyskać w urzędzie regionalnym lub lokalnym. Oczywiście zgodnie z miejscem, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. W przypadku otrzymania takiego zezwolenia, można przystąpić do uzyskania wspomnianej wcześniej legalizacji apostille licencji ALBO. W tym celu należy dostarczyć szereg dokumentów. Wśród nich znajduje się kopia dowodu tożsamości, dowodów rejestracyjnych wszystkich pojazdów, zaświadczenie z organu podatkowego oraz ZUS-u. Niezbędne ponadto są zaświadczenie o niekaralności, numer REGON oraz zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis KRS. Do pomocy w dopilnowaniu spełnienia wszystkich przesłanek można wynająć specjalistyczną firmę. Oczywiście wówczas należy liczyć się z faktem konieczności opłacenia takich usług. Warto jednak ponieść taki koszt, by zapewnić sobie prawo do transportowania odpadów do Włoch. Wydanie klauzuli jest bardzo istotne, poświadczenie autentyczności wszystkich podpisów na dokumencie umożliwia posługiwanie się nimi na terenie całego kraju. Dokument wydaje się na 5 lat, w każdym roku obowiązywania klauzuli pobiera się stosowną opłatę. Przelicznikiem w tym zakresie jest ilość odpadów, którą się przewozi.

Jeżeli chodzi o Włochy to klauzulą apostille poświadcza się autentyczność również innych dokumentów. Podlegają temu akty małżeństwa, zgonu, o niekaralności, umowy spółek i wiele innych. W ten sposób zmniejsza się praktyki podrabiania dokumentów. Wprowadzone przepisy ograniczają przestępstwa na tym tle, co czyni Włochy znacznie bezpieczniejszym krajem pod tym względem. Tym samym uporządkowanie w zakresie przewożenia odpadów obowiązuje w praktyce każdą zagraniczną firmę.