Jak zabezpieczyć stalową konstrukcję?

Przebywanie w budynkach jest na ogół znacznie bezpieczniejsze niż na zewnątrz, kiedy panują nieprzychylne warunki. Jednak żadna budowla nie ochroni nas przed pożarem, ponieważ ogień trawi niemalże wszystko. Ze spalonych drzew pozostaje jedynie popiół, natomiast z budynków gruzy.  Jednakże nie wszystkie konstrukcje są jednakowo odporne na ogień, a to ma duże znaczenie w chwili zagrożenia.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

specjalistyczne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychNasze poczucie bezpieczeństwa zależy w dużej mierze od zabezpieczeń jakie występują w danym miejscu. Niebezpieczne sytuacje zawsze mogą się zdarzyć, więc dobrze jest być na nie przygotowanym. Jeżeli chodzi o własne bezpieczeństwo, to najczęściej samodzielnie o nie dbamy i pilnujemy, aby przestrzegać podstawowych zasad. Jednak kiedy chodzi o budynki czy zakłady pracy, to ich zarządca lub właściciel muszą tego pilnować. W każdym budynku znajdują się zabezpieczenia czynne i bierne, ponieważ łącznie stanowią pełną ochronę przed pożarem. Specjalistyczne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych są szczególnie ważne z punktu prawa budowlanego i techniki budownictwa. Chodzi przede wszystkim o stal, która posiada niską odporność na wysokie temperatury. Podczas pożaru panują temperatury rzędu tysiąca dwustu stopni Celsjusza i jest to punkt krytyczny dla tego rodzaju materiału. Po przekroczeniu tej temperatury, stal zaczyna się topić i traci połowę swojej odporności, a więc istnieje duże ryzyko, że konstrukcja się zawali. Przeciętnie konstrukcja stalowa ten poziom uzyskuje w ciągu dziesięciu minut, więc bardzo szybko w porównaniu z innymi rodzajami budynków. W związku z tym stal musi być odpowiednio zabezpieczona. Najczęściej stosuje się ognioodporne farby pęczniejące, które nakłada się bezpośrednio na stalowe elementy. Mogą to też być specjalne płyty gipsowo – kartonowe, które okalają konstrukcję stalową z każdej strony, nie dopuszczając ognia do środka. Stosuje się również płyty z wełny mineralnej, które dobrze izolują stal od źródła ciepła jakie się wytwarza w wyniku pożaru.

Środki zabezpieczające przed pożarem są konieczne, bo wielu sytuacjach ratują życie ludzkie. Stalowe konstrukcje są szczególnie niebezpieczne w trakcie pożaru, dlatego ich osłanianie jest niezbędnym elementem stanowiącym skuteczną ochronę. Czynne zabezpieczenia można w każdej chwili zamontować, natomiast bierne zabezpieczenia instaluje się już na etapie budowy budynku, ponieważ znajdują się pod warstwą ściany lub bezpośrednio na stalowej konstrukcji budynku i nie można ich zmienić.