Laboratorium mikrobiologiczne i wyposażenie

 

Analityka medyczna oraz diagnostyka laboratoryjna zajmują się badaniami mikrobiologicznymi. Najczęściej badaniom takim poddawane są różnego rodzaju płyny ustrojowe, a także krew, która jest płyną tkanką łączną. Badania laboratoryjne mogą dotyczyć także np. wycinków tkanek. Badania mikrobiologiczne z zakresu analityki medycznej oraz diagnostyki laboratoryjnej stosuje się głównie w celu poszukiwania przyczyn chorób na poziomie komórkowym oraz tkankowym.

Znaczenie wyspecjalizowanego sprzętu mikrobiologicznego

sprzęt mikrobiologicznyBadania krwi mogą dotyczyć wielu różnych czynników, zarówno zwykła morfologia, badania hormonalne, czy badanie składników białkowych. Podobnie badania moczu czy innych płynów mogą mieć różne zastosowanie. Badane są także próbki innych materiałów organicznych, takich jak tkanki czy komórki. Najczęściej badania są nakierowane, np. w poszukiwaniu szkodliwych mikroorganizmów oraz innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Mogą także być prowadzone w celu znajdowania zmian świadczących o niefizjologicznym zachowaniu organizmu, czyli np. nadmiaru hormonów, cukrów, lipidów, czy tzw. złego cholesterolu. Badania pod kątem znajdowania drobnoustrojów chorobotwórczych są szczególnie ważne w diagnozowaniu chorób oraz poszukiwaniu ich przyczyn. Oczywistym jest fakt, że badania z zakresu fizjologii, jak i patofizjologii wymagają specjalistycznego sprzętu mikrobiologicznego, dzięki któremu możliwe są do wykonania bardziej szczegółowe badania oraz skuteczniejsze wykrywanie nawet pojedynczych groźnych komórek, a nawet cząsteczek. Również pojedyncze mikroorganizmy lub szkodliwe cząsteczki mogą wyrządzić dużą krzywdę naszemu organizmowi. Dlatego też niesamowicie istotny jest wyspecjalizowany sprzęt mikrobiologiczny w celu prawidłowej diagnostyki. Pozwala on na szczegółowe analizowanie próbek oraz znajdowanie nawet najmniejszych zmian, mogących świadczyć o zapoczątkowaniu infekcji czy procesów chorobowych. Badania analityczne mogą się skupiać także na badaniu właściwości tkanek, np. funkcji ochronnej lub wydzielniczej, w zależności od charakterystyki tkanki. Specjalistyczny sprzęt jest podstawą w takich badaniach.

W laboratoriach stosuje się wiele metod diagnostycznych. Pozwalają one na szczegółowe badanie oddanych do badań próbek. Odpowiednio dobrany sprzęt do badań mikrobiologicznych pozwala na bardzo skuteczne znajdowanie nawet najmniejszych zmian świadczących o zapoczątkowaniu infekcji bądź choroby autoimmunologicznej. Jakość sprzętu laboratoryjnego jest więc niezwykle istotna, dlatego też w laboratoriach konieczne jest zaopatrzenie w wysokiej klasy aparaty.