Montaż ogrzewania centralnego oraz jego elementów

Ogrzewanie centralne stanowi niezwykle ważny element każdego gospodarstwa domowego. Istotne jest dokonanie montażu całej instalacji w sposób prawidłowy. Gwarantuje to bezpieczeństwo dla użytkowników budynku, a także wytwarzanie ciepła w wydajny sposób, co w efekcie zapobiega powstawaniu grzyba, czy pleśni w pomieszczeniach.

Elementy systemu ogrzewania centralnego

niezawodne naczynia wyrównawcze ze stali nierdzewnejOgrzewanie centralne, jako system całościowy składa się z wielu elementów powiązanych ze sobą. Poszczególne elementy odpowiadają, bowiem za sprawne wytwarzanie ciepła, a także jego doprowadzanie do następnych elementów systemu. Podstawowym elementem ogrzewania centralnego jest piec, który wytwarza ciepło po dostarczeniu do niego odpowiedniego rodzaju paliwa. Paliwem może być gaz, olej opałowy, bądź opał tradycyjny, czyli drewno, węgiel oraz koks. W ostatnich latach słyszy się coraz częściej od odchodzenia od ogrzewania budynków przy użyciu opałów tradycyjnych w związku z emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Kolejnym ważnym elementem centralnego ogrzewania jest naczynie wyrównawcze. Jego najważniejsza funkcja polega na prawidłowym wyrównywaniu ciśnienia powstałym na skutek ogrzewania wody. Ma to na celu zabezpieczenie całej instalacji centralnego ogrzewania przed poważnym uszkodzeniem. Naczynie wyrównawcze powinno, być stworzone z materiałów odpornych na działanie wysokiego ciśnienia, a także bardzo wysokiej temperatury. Dlatego też nie powinno być one wykonane z materiałów, które ulegają uszkodzeniu przy działaniu tychże czynników. Niezawodne naczynia wyrównawcze ze stali nierdzewnej są jednym z najlepszych rozwiązań technologicznych dostępnych obecnie na rynku. Stal nierdzewna jest bardzo dobrym materiałem wykorzystywanym w przemyśle odpornym na działanie opisanych powyżej czynników, dodatkowo jest to materiał odporny na działanie korozji, która w dłuższym procesie czasowym może prowadzić do uszkodzenia lub też zniszczenia takiego przedmiotu. Dodatkowo naczynie wyrównawcze wykonane ze stali nierdzewnej w celu zabezpieczenia przed korozją jest pokrywane emalią, bądź zabezpieczane w inny sposób przed uszkodzeniami wywołanymi przez rdzę. Wielkość zbiornika wyrównawczego determinuje czas potrzebny do wyrównania ciśnienia wody. Dlatego ważne jest dostosowanie wielkości tego urządzenia do mocy i wydajności pieca.

Każdy prawidłowo zaprojektowany system centralnego ogrzewania powinien posiadać urządzenie służące do wyrównywania ciśnienia, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest zabezpieczenie całego systemu przed uszkodzeniem wywołanym działaniem wysokiego ciśnienia wytwarzanego przez wysoką temperaturę.