Najlepsze metody terapii uzależnienia od alkoholu

Zespół zależności alkoholowej diagnozuje się na podstawie określonych objawów. Każdy alkoholik ma za sobą doświadczenia utraty kontroli nad piciem oraz odczuwania niepohamowanej potrzeby wypicia alkoholu. Mózg osoby uzależnionej funkcjonuje na innych zasadach. Nawet niewielkie dawki alkoholu mogą wyzwolić niezwykle silny i trudny do pohamowania głód alkoholowy.

Terapia alkoholizmu wymaga zastosowania najlepszych metod

najlepsza terapia alkoholowaTerapia alkoholizmu obejmuje zazwyczaj terapię grupową oraz terapię indywidualną. Chyba każdy słyszał co nie co o grupach AA. Wspólnota Anonimowych Alkoholików opiera się na pewnych zasadach. Każdy z uczestników przedstawia na grupie historie związane z własnym piciem, a następnie otrzymuje od reszty grupy informacje zwrotne. Anonimowi Alkoholicy działają według programu dwunastu kroków. Najlepsza terapia alkoholowa powinna łączyć różne metody i formy wsparcia. Indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień również są niezwykle ważne i pomagają utrzymać abstynencję. Profesjonalna terapia uzależnień uwzględnia psychoedukację na temat choroby alkoholowej, pracę nad identyfikacją własnych objawów oraz warsztaty na temat radzenia sobie z głodem alkoholowym. Ważne również, aby trzeźwiejący alkoholik potrafił rozpoznać u siebie symptomy ewentualnego nawrotu. Podczas terapii na oddziale odwykowym pacjenci dowiadują się między innymi, że trzeźwość nie jest darem z niebios, który otrzymuje się na zawsze. O swoją trzeźwość należy dbać każdego dnia. Podczas terapii alkoholicy uczą się nazywać swoje uczucia i radzić sobie ze stresem. Każdy alkoholik w mniejszym bądź większym stopniu stosuje mechanizmy obronne, takie jak racjonalizacja, obwinianie innych oraz minimalizowanie skutków swojego picia. Psychologiczne mechanizmy obronne działające u alkoholików potrafią nieraz być bardzo silne. Stąd też konieczność łączenia terapii indywidualnej z terapią grupową. Alkoholicy uczą się również asertywnego odmawiania wypicia alkoholu, który często proponują inne osoby.

Profesjonalna i skuteczna terapia uzależnienia od alkoholu ma zwykle ściśle ustrukturalizowany charakter. Terapeuci uzależnień w początkowym etapie leczenia stosują metody dyrektywne. Podstawą każdej terapii uzależnienia jest zmotywowanie pacjenta do dokonania zmian w swoim życiu, wzmocnienie w nim postanowienia o życiu w trzeźwości oraz praca nad identyfikacją objawów choroby alkoholowej. Niezwykle ważna jest również akceptacja siebie jako alkoholika. Alkoholizm jest bowiem chorobą nieuleczalną, można jedynie zatrzymać jej rozwój.