Niezawodne przewierty poziome

Najnowocześniejsze rozwiązania do budowy linii przesyłowych zadziwiają pomysłowością. Najciekawszą i dającą największe możliwości metodą są przewiert sterowane nazywane również horyzontalnymi, poziomymi lub HDD. Koncepcja ta powstała z połączenia odwiertów wykonywanych w górnictwie naftowym z elementami radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej wykorzystywanej do sterowania trajektorią przewiertu w gruncie.

Oszczędne i szybkie przewierty sterowane

bezpieczne przewiertyInnowacyjna metoda przewiertów sterowanych oparta na radiolokacji umożliwiającej ścisłą kontrolę nad przewiertem otworzyła nową kartę w budownictwie inżynieryjnym, a ściślej mówiąc w budowaniu poziemnych linii przesyłowych. Jest to metoda całkowicie bezinwazyjna w infrastrukturę naziemną co czyni ja znacznie tańszą od metody tradycyjnej bazującej na wykopach. Stosowane obecnie bezpieczne przewierty horyzontalne bezproblemowo przeprowadza się pod drogami, chodnikami, torami kolejowymi, ciekami wodnymi, terenami zielonym. Rozwiązanie to służy budowaniu rurociągów wodnych, ciepłowniczych, gazowych, linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych. Przewierty horyzontalne to również sposób na osuszanie terenów poprzez drenowanie, na wzmacnianie skarp, odwadnianie i odgazowanie ośrodków i wiele innych. Za pomocą tego rozwiązania buduje się linie przesyłowe o średnicy maksymalnej do 1200 mm i długości przeciętnie do 200 metrów choć bywają znacznie dłuższe sięgające kilkuset metrów. Przebieg wykonawczy przewiertu horyzontalnego można podzielić na trzy odrębne fazy. Jako pierwszy krok wykonuje się przewiert pilotażowy w kształcie najczęściej spłaszczonej paraboli. Głowica wiercąca z płytką sterującą umieszczona na kolejno dodawanych żerdziach jest kierowana przez operatora sondą. W ten sposób wyznaczona zostaje trajektoria przyszłej linii przesyłowej. Następna faza to rozwiercanie przewiertu przy użyciu rozwiertaków do średnicy przewidzianej w projekcie. Zamknięcie prac następuje wraz z wprowadzeniem rurociągu do przewiertu podczas ostatniego rozwiercania. Do głowicy rury podczepia się za pośrednictwem krętlika i wciąga do przewiertu. 

Wykonanie opisanych robót nie byłoby możliwe bez zastosowania płuczki bentonitowej, która jest odpowiedzialna za wypłukiwanie rozwierconego gruntu, chłodzenie głowicy, zmniejszanie tarcia. Płuczka bentonitowa wzmacnia również ściany przewiertu. Szczegółowe informacje na temat tej bardzo przydatnej metody znajdziemy na branżowych stronach internetowych oraz na stronach wykonawców.