Oddymianie klatek schodowych – charakteryzacja

Klatka schodowa w każdym budynku w sytuacjach awaryjnych oraz przede wszystkim w razie pożaru stanowi bardzo istotną drogę ewakuacyjną. W przypadku wystąpienia pożaru, oprócz samego ognia, znacznym utrudnieniem dla strażaków jest potężne zadymienie.

Jak wygląda oddymianie klatek schodowych?

systemy oddymiania klatek schodowychKwestie związane z bezpieczeństwem coraz częściej powodują do tego, że w budynkach instalowane są nie tylko wykrywacze i czujniki dymu, ale również inne ważne systemy. Jednym z nich są właśnie systemy oddymiania klatek schodowych, które pełnią istotną funkcję w przypadku, kiedy doszło do pożaru. Jednakże – na czym polega taki system? Mianowicie, proces oddymiania polega przede wszystkim na zastosowaniu właśnie takowego systemu, który w razie wystąpienia pożaru prowadzi możliwie największą ilość zarówno dymu, jak i gorącego powietrza bezpośrednio na zewnątrz budynku. Jest to kluczowe zadanie dla strażaków, w tym sensie, że pomoże to im poruszać się po takowym budynku i zminimalizować ogólne szkody związane z utratą życia. System oddymiania w normalnych warunkach eksploatacyjnych spełniać może również rolę po prostu zwykłej wentylacji. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w większości przypadkach pożarów, dym stanowi jedno z największych zagrożeń, od którego uciec się nie da. Przez niego łatwo jest stracić przytomność, a dodatkowo znacznie utrudnia on poruszanie się po budynku, w którym takowy pożar wybuchnął. Instalowanie takich systemów powinno być priorytetowe w każdym bloku mieszkalnym oraz innych budynkach, gdzie schodów jest wiele. System ten jest obligatoryjny przede wszystkim w centrach handlowych oraz w wielopiętrowych budynkach. W skład systemu wchodzą głównie klapy oddymiające wraz z zamontowanymi w nich automatycznymi elementami, które umożliwiają otwarcie a także specjalne wentylatory, które są odpowiedzialne za odprowadzenie dymu. Systemy zawierają także centrale oddymiania wraz z całym sprzętem do sterowania i kontroli. W momencie wystąpienia pożaru, wszystkie zamontowane czujniki dymu informują system o zaistniałym zagrożeniu, co powoduje otwarcie klap dymowych w automatyczny sposób. Klapy umiejscowione są przede wszystkim na dachu lub górnej części fasady budynku.

Pożary są częstym zjawiskiem nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale również biurowcach. Aby jak najbardziej zminimalizować straty, należy zamontować takowy system oddymiania, który z pewnością przyczyni się do sprawniejszej pracy strażaków i umożliwi wyjście z budynku wszystkim znajdującym się tam osobom.