Optymalizacja zużycia energii wymaga niezbędnych działań

W dzisiejszych czasach bardzo ważnym czynnikiem staje się optymalizacja zużycia energii. Dotyczy to w szczególności dużych odbiorców takich jak zakłady przemysłowe, które każdego dnia wykorzystują energię elektryczną do zasilania maszyn, które znajdują się na terenie zakładu. Właśnie w takich miejscach zachodzi konieczność optymalizacji zużycia. Każde nawet najmniejsze działania mają szansę przynieść wymierne korzyści.

Moc bierna i sposoby jej kompensacji

niezbędna kompensacja mocy biernejJest to spowodowane efektem skali, który w przypadku zakładów przemysłowych jest aż nadto widoczny. Nie każdy wie, że energia elektryczna może występować w kilku postaciach. Mowa tutaj o energii czynnej, biernej oraz pozornej. Wszystkie te wielkości są ze sobą ściśle powiązane zależnościami matematycznymi. Energia czynna jest bezpośrednio używana do pracy wykonywanej przez maszyny. Jest ona niezbędna do poprawnej pracy odbiorników elektrycznych. Jeśli chodzi o energię bierną nie jest ona wykorzystywana w sposób bezpośredni. Jednak jest ona również niezbędna do pracy takich urządzeń jak chociażby transformatory. Energia bierna jest bowiem wykorzystywana do przemagnesowania rdzeni transformatorów co umożliwia ich poprawną pracę. Warto dodać, że niezbędna kompensacja mocy biernej musi wystąpić w każdym przedsiębiorstwie. Przesył mocy biernej z elektrowni jest zwyczajnie nieopłacalny. Dużo lepiej potrzebną moc bierną wytworzyć w miejscu jej zapotrzebowania. Do tego celu wykorzystywane są przeważnie baterie kondensatorów. Warto dodać, że oprócz tego czasami zachodzi konieczność kompensacji mocy biernej w przypadku, gdy do sieci podłączonych jest wiele odbiorników posiadających charakter indukcyjny. W takim przypadku współczynnik mocy jest znacznie oddalony od jedności, która jest wartością docelową. W związku z tym żeby zbliżyć się do jedności wykorzystywana jest moc bierna, która ma przeciwny zwrot do mocy indukcyjnej.

W ten sposób całość się równoważy, a współczynnik mocy jest bardziej zbliżony do jedności. Warto dodać, że wszystkie zależności opisane powyżej przedstawia tak zwany trójkąt mocy. Rozrysowane są tam wektory zarówno mocy czynnej, biernej oraz pozornej. Jak już wspomniano moc czynna jest wykorzystywana bezpośrednio do pracy urządzeń, a moc bierna jest wykorzystywana do zjawisk zachodzących w niektórych urządzeniach. Jak widać energetyka wymaga znajomości podstawowych pojęć związanych ze zjawiskami zachodzącymi w obwodzie prądu elektrycznego. Moc i energia są obecnie pojęciami bardzo na czasie ze względu na wzrost jednostkowych cen tych wielkości.