Pomiary dostarczają wiarygodnych danych

 

Wdrożenie nowych systemów czy maszyn w zakładzie produkcyjnym wymaga po drodze wielu różnych czynności. Pierwszym etapem jest zdefiniowanie potrzeby oraz sposobu jej rozwiązania. Często w tym celu przedsiębiorcy zatrudniają firmy zewnętrzne, które świadczą usługi doradcze. Jednym ze sposobów określenia potencjalnych metod optymalizacji procesu jest na przykład audyt energetyczny.

Kontrola procesu przyczynia się do poprawy sprawności

prace kontrolno pomiaroweNa jego podstawia audytor sporządza specjalny dokument, w którym określa możliwe ścieżki postępowania, które mają prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Często są to między innymi modernizacje linii technologicznych czy zmiana sposobu sterowania maszyn. Oprócz tego audytorzy często rekomendują zastosowanie dodatkowych środków, które mogą wpływać pozytywnie na wykonywane przez pracowników czynności. W tym celu stosowane są z reguły systemy zarządzania produkcją oraz systemy do komunikacji z pracownikami. W ten sposób usprawniany jest przepływ danych oraz zwiększane bezpieczeństwo personelu pracującego w danym zakładzie. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak wdrożenie nowych maszyn, które z reguły wymagają innego rodzaju zabezpieczeń oraz sterowania. To z kolei wymusza na inwestorze zmianę całej linii technologicznej, a w szczególności zakup nowej szafy sterowniczej. Po podłączeniu całej linii wraz z nową maszyną nieodzownym elementem są prace kontrolno pomiarowe, które mają na celu weryfikację poprawności zastosowanych elementów. Dzięki pomiarom poszczególnych wielkości fizycznych osoby decyzyjne oraz kadra inżynierska otrzymuje wiarygodne dane, które mogą stanowić podstawę do dalszych czynności. Pomiary są z reguły wykonywane przez wykwalifikowany personel, który jest w stanie zmierzyć praktycznie dowolną wielkość fizyczną. Z reguły mierzone są wielkości elektryczne. Często również pomiarom podlegają pneumatyczne lub hydrauliczne układy zasilania maszyn. Oprócz pomiarów ręcznych w całej linii technologicznej umiejscowiony jest szereg czujników, które dostarczają precyzyjnych danych do jednostki centralnej.

Warto jednak od czasu do czasu przeprowadzić ręczne pomiary w celu weryfikacji poprawności dostarczanych przez czujniki danych. W ten sposób można zawczasu wyeliminować wszelkie możliwe błędy pomiarowe. Czujniki bowiem podlegają kalibracji, która może zostać przeprowadzona po wykryciu nieprawidłowości. Jak widać przeprowadzenie prac kontrolno pomiarowych jest bardzo istotne z punktu widzenia poprawności funkcjonowania instalacji. Dzięki temu nierzadko sprawność instalacji może zostać zoptymalizowana o kilka punktów procentowych.