Rodzaje suwnic pomostowych

 

Aby ułatwić i usprawnić pracę przedsiębiorstw stosuje się wiele urządzeń mechanicznych o bardzo wysokim stopniu specjalizacji. Bez nich nie można sobie obecnie wyobrazić możliwości funkcjonowania. Od zawsze największym problemem było unoszenie i transport ładunków o dużym ciężarze i znacznej objętości. Od wielu lat do tego celu stosuje się urządzenia zwane suwnicami. Współczesne ich modele cechują się bardzo dokładnym poziomem manipulowania ładunkami i łatwością sterowania. Producenci suwnic kierują swoją uwagę na wytwarzanie dwóch podstawowych typów zwanymi suwnicami bramowymi i pomostowymi.

Nowoczesna suwnica pomostowa

dwudźwigarowe suwnice pomostowePodstawową ideą inwestycji w suwnicę jest osiągnięcie zamierzonej maksymalnej funkcjonalności urządzenia. Powinna ona docierać zasięgiem roboczym do wszystkich aktywnych części hal produkcyjnych i placów przeładunkowych. Dlatego też każda z suwnic produkowana jest specjalnie dla danego miejsca na indywidualne zamówienie. Uzyskujemy w ten sposób urządzenie w pełni przystosowane pod względem wszystkich parametrów pracy. Najczęściej używanym w halach produkcyjnych i magazynowych typem suwnicy jest model tzw. pomostowy. Jest to rodzaj suwnicy natorowej poruszającej się po specjalnie przygotowanym torowisku. Tory umieszcza się na określonej wysokości na konstrukcji hali lub na stalowych podporach gdy konstrukcja hali jest zbyt słaba. Podstawowym elementem roboczym jest ruchomy cięgnik poruszający się po moście suwnicy. Most zwany również dźwigarem wykonany jest ze stali i przyjmuje postać walca lub skrzynki. Są one umieszczane na ruchomych czołownicach zaopatrzonych w napęd. Ilość dźwigarów w suwnicy stanowi o jej udźwigu i wynosi jeden w przypadku suwnic jednodźwigarowych lub dwa w modelach dwudźwigarowych. Współczesne dwudźwigarowe suwnice pomostowe służą do unoszenia i transportu bardzo ciężkich ładunków. Rozpiętość suwnic pomostowych może sięgać nawet ponad 30 metrów, a ich udźwig to nawet 400 ton. Oczywiście jak już wspomniano wszystkie te parametry są ściśle dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa.

Wszystkie elementy ruchome suwnic zaopatrzone są w niezależny napęd silnikami elektrycznym. Cięgnik suwnic pomostowych operuje tzw. zawiesiem wykonanym z łańcuchów lub lin w zależności od wymagań. Sterowanie suwnicami może się odbywać na trzy sposoby, a mianowicie za pomocą przewodowej skrzynki, bezprzewodowo za pomocą fal radiowych oraz tradycyjnie z kabiny operatora umieszczonej na moście suwnicy. Ciekawostką jest to, że po jednym torowisku może bezpiecznie poruszać się kilka suwnic pomostowych. Są one bowiem zaopatrzone w elektroniczne systemy antykolizyjne.