Samozatrudnienie w Niemczech

Silne powiązania gospodarcze , handlowe i kulturalne Polski z Niemcami mają wpływ na decyzję wielu naszych rodaków aby rozważyć założenie działalności gospodarczej w Niemczech. Gospodarka niemiecka przyciąga polskich fachowców, którzy za swoja pracę otrzymają większe wynagrodzenie. Polscy przedsiębiorcy aby w sposób naturalny rozwijać swoje firmy zmuszeni są założyć działalność gospodarczą w Niemczech. Usługi, czy produkty firmy zarejestrowanej w Niemczech są znacznie lepiej postrzegane przez tamtejszych odbiorców niż tych zarejestrowanych w Polsce. Firmy takie cieszą się większym zaufaniem.

Niezbędne kroki do założenia firmy w Niemczech

założenie działalności gospodarczej w niemczechPlanując założenie działalności gospodarczej w Niemczech należy posiadać adres pod, którym firma będzie zarejestrowana. Może to był własne mieszkanie lub wynajęty lokal. Ważne jest by dokonać meldunku pod tym adresem w odpowiednim urzędzie. Lokal zadeklarowany pod działalność musi odpowiadać deklarowanemu jej profilowi. Nie może być to jedynie lokal dla adresu i skrzynki pocztowej. Następny krok to wizyta w Gewerbeamt, czyli w tamtejszym wydziale do spraw rejestracji działalności gospodarcze. zaświadczenie o wpisie do rejestru otrzymuje się od ręki jeśli jest to działalność nie wymagająca innych pozwoleń, np. koncesji, czy zaświadczeń z izby rzemieślniczej. Natychmiast po wpisaniu nowej firmy do ewidencji Gewerbeamt powiadamia urząd skarbowy, urząd statystyczny kraju związkowego oraz Izbę Handlową i Izbę Rzemieślniczą. Dalsze postępowanie wymusza urząd skarbowy przesyłając formularz do wypełnienia. Określamy tam przewidywane przychody w ciągu najbliższych 12 miesięcy oraz wpisujemy dane osobowe. Na podstawie danych z formularza zostaje przydzielony numer identyfikacyjny podatnika oraz numer podatnika VAT jeśli wpisaliśmy obrót roczny powyżej 17.500 euro. Następnie otrzymujemy numer statystyczny z Satistische Landamt. Przy dochodzie rocznym poniżej 5200 euro nie trzeba płacić składek członkowskich do Izby gospodarczej właściwej adresowi firmy. Bardzo ważną sprawą jest aby się ubezpieczyć wykupując polisę zdrowotną. Kwestia ubezpieczenia jest bardzo mocno kontrolowana w Niemczech.

Zakładając firmę w Niemczech nie napotkamy żadnych trudności jeżeli będzie się przestrzegać wyżej wymienionych podstawowych zasad. Cały proces przebiega bardzo szybko. Należy jednak wszędzie podawać dane zgodne ze stanem faktycznym gdyż podczas kontroli,która może nastąpić już po wystawieniu pierwszej faktury narazimy się na wiele nieprzyjemności. Warto pamiętać aby korzystać z wielu bezpłatnych szkoleń i seminariów organizowanych dla przedsiębiorców.