Skuteczne i trwałe metody w leczenia alkoholizmu

Wiele osób w dzisiejszym świecie boryka się z uzależnieniami. Najbardziej popularnym problemem jest w dalszym ciągu alkoholizm, który dotyka szeroką grupę społeczeństwa.Choroba alkoholowa to niewątpliwie bardzo przewlekła i trudna do leczenia dolegliwość, która ma podłoże genetyczna i psychiczne. Wiele osób jest nieświadomych problemów, gdyż nie zawsze choroba wiąże się z upijaniem do nieprzytomności i  nie dotyczy tylko osób z najniższej grupy społecznej.

Terapie psychologiczne w leczeniu uzależnień

leczenie z alkoholizmuAlkoholizm może dosięgnąć osoby w każdym wieku i z różnych grup społecznych, bez względu na wykonywany zawód i majętność. Często osoby uzależnione spożywają małe dawki alkoholu systematycznie. Choroba alkoholowa niesie za sobą niebywale szkodliwe skutki dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego.Alkohol etylowy spożywany w dużych dawkach i systematycznie ma bardzo negatywny wpływ na układ nerwowy, zdrowie psychiczne a także wywołuje wiele chorób nowotworowych i kardiologicznych. Uzależnienie na początku wiąże się z używaniem alkoholu w celach rozładowania stresu i smutku, jednak po pewnym czasie chory całkowicie traci kontrolę nad piciem i ilością spożywanego trunku. Regularne spożywanie alkoholu przyzwyczaja organizm do substancji chemicznych znajdujących się w napojach alkoholowych, a ich odstawienie zaburza procesy metaboliczne poszczególnych organów, a także wywołuje lęki i frustracje chorego. Chorzy zaprzeczają i wypierają możliwość uzależnienie od alkoholu. Dlatego tak ważne jest leczenie z alkoholizmu i stosowanie się do zaleceń terapeutów i lekarzy. Istnieje wiele sposobów leczenia uzależnień, najczęściej jednak jest to forma terapii, którą zaczyna się od uświadomienia problemu pacjentowi. Pierwszym etapem, który jednocześnie jest furtką prowadzącą do wyzdrowienia, jest przyznanie się przez pacjenta do choroby i tym samym poproszenie o pomoc. Podczas leczenia stosuje się wiele form terapii przeprowadzanych w ośrodkach dziennych i zamkniętych, często wspomaganych farmakologicznie. Wiele osób dodatkowo korzysta ze spotkań grup wsparcia, znajdujących się praktycznie w każdym mieście. Podczas terapii stosuje się mniej i bardziej konwencjonalne techniki, które mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne chorego. Każdorazowo jest to bardzo długa i trudna terapia, wiążąca się z wieloma etapami, a także z wzlotami i upadkami chorego.Choroba alkoholowa ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny. Osoby uzależnione często dopuszczają się łamania prawa i przemocy wobec najbliższych.Dlatego często całe rodzinny poddawane są psychoterapii, aby poradzić sobie z dotychczasowymi problemami.

Ośrodki zamknięte prowadzone przez wyspecjalizowany i wykwalifikowany personel  korzystają z licznych techniki relaksacji, treningów interpersonalnych, medytacji, a także terapii grupowych wymuszających asertywność i radzenie sobie  z dostępnością alkoholu. Wczesne rozpoznanie choroby i podjęcie leczenia, daje możliwość zahamowania uzależnienia, a przede wszystkim nadmierne spożywanie alkoholu nie prowadzi do destrukcji organizmu, a w następstwie do śmierci. Nadmiar alkoholu jest niezwykle szkodliwy dla organizmu i prowadzi do wielu zaburzeń, w wyniku których bardzo często osoba uzależniona umiera w młodym wieku. Leczenie jest długotrwałe i niezwykle trudne.