Szkolenie na operatora żurawi

Jeśli chcemy mieć dobrą pracę i zarabiać na tyle dużo, aby żyć w dostatku, to musimy być w jakiś sposób atrakcyjni dla naszych potencjalnych pracodawców. Dlatego powinniśmy stale się rozwijać i poszerzać swoje kwalifikacje. Niektóre zawody wymagają od nas specjalnych uprawnień. Takie uprawnienia możemy zdobyć na własną rękę jeszcze przed podjęciem pracy. Uprawnienia zazwyczaj nadawane są na okres kilku lat. Po tym czasie musimy odbyć na nowo szkolenie, aby odnowić swoje kwalifikacje.

Jak zdobyć uprawnienia na operatora?

szkolenia dla operatorów żurawiaJak już wcześniej wspominałem, niektóre zawody wymagają od nas specjalnych uprawnień. Tak samo jak do prowadzenia samochodu potrzebujemy prawa jazdy, tak do obsługi budowlanego sprzętu ciężkiego potrzebujemy uprawnień. Dobrym przykładem jest stanowisko operatora żurawi. Chcąc pracować na takim stanowisku musimy najpierw odbyć specjalny kurs. Przed rozpoczęciem kursu musimy ukończyć osiemnasty rok życia. Operator żurawia nie może wykazywać żadnych przeciwskazań zdrowotnych, dlatego musimy odbyć badania pod kątem pracy na wysokościach jako operator żurawia. Szkolenia dla operatorów żurawia składają się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest szkolenie teoretyczne. Kursant dowiaduje się o tym co może go czekać w pracy jako operator żurawia. Ten etap kończy się egzaminem teoretycznym. Podobnie jak na egzaminie na prawo jazdy tak i tutaj mamy określoną pulę pytań. Kandydat na operatora musi nauczyć się wszystkich zagadnień, a następnie zdań egzamin. Jeśli kursant zdał część teoretyczną, do może przystąpić do drugiego etapu szkolenia. Drugim etapem kursu jest część praktyczna. Pod okiem doświadczonych instruktorów spędzamy kilkadziesiąt godzin, podczas których uczymy się jak obsługiwać żurawia. Ta część także zakończona jest swego rodzaju egzaminem. Jeśli zaliczymy jeden i drugi etap szkolenia, to zostanie nam wydany dokument, który będzie potwierdzać nasze kwalifikacje. Jak już wcześniej wspominałem, jest on wydawany na określony czas, po którego upłynięciu musimy odnowić swoje uprawnienia.

Na terenie całego kraju znajdziemy kilka ośrodków szkoleniowych, które przeprowadzają takie szkolenia. Przed dokonaniem wyboru co do miejsca w którym zamierzamy odbyć kurs możemy się zorientować co do jakości przeprowadzanego szkolenia. Po odbyciu takiego kursu i uzyskaniu uprawnień możemy podjąć pracę na stanowisku operatora. Koszt jaki poniesiemy za kurs powinien nam się zwrócić po pierwszym miesiącu pracy jako operator. Zdobywając doświadczenie będziemy mogli zarabiać coraz więcej.