Użytkowanie rozsiewaczy nawozów

 

Rolnicy produkujący żywność na szeroką skalę zdają sobie sprawę z faktu,iż nie każda gleba pokrywa potrzeby odżywcze roślin, stąd aby je stworzyć cyklicznie należy stosować dedykowane środki nawozowe, dostarczające makro i mikroelementów roślinom od fazy kiełkowania po zbiór owoców czy żniwa. Sztuczne nawozy spełniają taką funkcję nie tylko w przypadku upraw roślin jadalnych, jak i doniczkowych ,zdobiących wnętrza, balkony czy tarasy. Nawożenie małych obszarów np. rabaty przydomowej nie nastręcza wielkich kłopotów. Te pojawiają się w momencie, w którym mówimy o uprawach na szeroką skalę, powierzchni liczących kilka bądź kilkadziesiąt hektarów, czyli rolnictwa gospodarczego.

Rozsiewanie preparatów nawozowych

rozsiewacze nawozówDostarczenie jednolitej porcji nawozów odżywczych czy środków ochrony roślin na dużych obszarach eliminuje oczywiście dokonywanie tej czynności zupełnie ręcznie.Tu już są potrzebne rozsiewacze nawozów. Urządzenia te w znaczny sposób ułatwiają pracę na roli , dostarczając substancji odżywczych w konkretnie określonych dawkach, systematycznie, wyręczając w znaczny sposób pracę na roli, która nawet w czasach współczesnych nie jest łatwym do prowadzenia sektorem gospodarki. Rozsiewacz nawozów jest sprzętem niezbędnym w każdym gospodarstwie rolnym, bez znaczenia ma tu profil oraz gatunek rośliny hodowlanej. Nawet w uprawie roślin zielonych , doniczkowych taką funkcję rozsiewacza spełniają opryskiwacze ręczne, którymi można odżywiać rośliny w formie dolistnej, często skuteczniejszej od tradycyjnej formy doglebowego nawożenia. Inwestycja w rozsiewacz nawozów nie jest kwestią tanią, jednak ułatwienie pracy na roli często kieruje się innymi priorytetami, a tutaj najważniejszym z nich jest czas, który rolnictwo dostosowuje do kalendarza prac w konkretnych miesiącach. Nawożenie jest obowiązkiem rolnika w całym okresie wegetacji roślin,więc biorąc ten fakt pod uwagę inwestycja zwraca się bardzo szybko. Jeżeli zaś nawozy zastosowane zagwarantują wysokie plony, nikt z uprawiających rolę nie będzie się zastanawiał czy inwestycja była uzasadniona, tym bardziej, iż zakup ten nie jest wydatkiem jednorocznym.

Rozsiewacze ułatwiające dawkowanie preparatów nawozowych, może łączyć kilka zasadniczych preparatów, które mogą być podawane jednocześnie, nie narażając plony na porażeniem czy przenawożeniem roślin, a to też często jest przyczyną obumierania całych upraw czy pól. Rozsiewacze eliminują ten problem i zagrożenie dawkując odpowiednio zaprogramowaną wcześniej dawkę wymaganą i dostosowywaną do konkretnego gatunku uprawy.