Wprowadzenie ustawy o płacy minimalnej

Aby wykonywać jakąkolwiek pracę niezbędne są odpowiednie predyspozycje i wykształcenie. Dlatego od wczesnego dzieciństwa rozpoczynamy edukację szkolną, następnie zaczynamy się rozwijać i doskonalić zgodnie z zainteresowaniami. Już w okresie młodości możemy zaobserwować to, że pewne rzeczy przychodzą nam łatwiej a ich wykonywanie sprawia nam przyjemność. Jest to znak, że nabieramy coraz większej świadomości tego, co będziemy wykonywać w przyszłości. Staramy się więc rozwijać w tym kierunku.

Korzyści dla kierowcy z milog

milog rozliczanieOpuszczając szkolne mury jesteśmy teoretycznie przygotowani do wykonywania wybranych przez siebie zawodów. Jednak teoria to jedno, a praktyka to drugie. Czasami możemy w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych dojść do wniosku, że jednak nie czujemy się w tym dobrze i konieczna jest wówczas zmiana kierunku pracy. Obecnie rynek pracy stawia na wykształconych i otwartych na nowe wyzwania pracowników.Pracodawcy chętnie widzą w swoich szeregach osoby biorące aktywny udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, takie które bez przerwy się douczają i pogłębiają swoją wiedzę. Jednym z zawodów których wykonywanie wymaga dużej wiedzy i ciągłego dokształcania się w różnych zakresach jest zawód kierowcy. Zmieniające się przepisy oraz normy prawne zmuszają do aktywnego uczenia się oraz przyswajania wiadomości które ułatwią wykonywanie powierzonych zadań.Praca kierowcy zawodowego to trudne i niebezpieczne zajęcie. Ponosi on odpowiedzialność nie tylko za siebie i swój transport ale również za bezpieczeństwo innych użytkowników dróg.Najczęściej przebywa poza domem i szoferka stanowi nie tylko jego miejsce pracy ale również zastępuje mieszkanie. Jak sami widzimy nie jest to łatwa praca, dlatego też powinna być odpowiednio wynagradzana. Zarobki kierowców jeszcze do niedawna nie należały do atrakcyjnych, wszystko uległo zmianie po wprowadzeniu przez Niemieckie władze ustawy o płacy minimalnej. Dotyczy ona wszystkich kierowców niezależnie od rodzaju transportu przebywających na terenie Niemiec. Jeśli więc dotyczy nas milog rozliczanie należy do obowiązków pracodawcy. Kierowca musi tylko przedstawić trasę przejazdu i jego czas zapisany na tachografach.

Ustawa o płacy minimalnej tak zwany milog została wprowadzona pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku. Dzięki niej wyrównały się w znacznym stopniu zarobki kierowców pochodzących z różnych państw. Przebywając na terenie Niemiec mają prawo do świadczenia w wysokości płacy minimalnej czyli około dziewięciu euro za każda godzinę spędzoną na terenie tego państwa. Wynagrodzenie odpowiednio naliczone wypłaca właściciel firmy transportowej.