Wybór płynu do instalacji ogrzewania centralnego

Jedną z najbardziej wrażliwych na zmianę temperatury instalacji zarówno w domach jednorodzinnych zamieszkiwanych przez cały rok jak i w domkach letniskowych jest z pewnością instalacja centralnego ogrzewania. O ile nie reaguje ona na podwyższone temperatury w okresie letnim, to w okresie zimowym temperatury kilkanaście stopni poniżej zera mogą przysporzyć znacznych kłopotów, bowiem płyn który wypełnia instalację centralnego ogrzewania może ulec zamrożeniu

Jaki płyn wybrać do centralnego ogrzewania?

płyn do centralnego ogrzewania z glikolemNajwiększe kłopoty sprawia oczywiście instalacja w domkach letniskowych, z których właściciele najzwyczajniej nie korzystają w trakcie zimy bądź korzystają jedynie sporadycznie. Przestoje w korzystaniu nie zawsze prowadzą do zamarznięcia na długości całej instalacji, ale mogą spowodować przymrożenia miejscowe, które z kolei utworzą miejscowe zatory. Pływające z kolei w płynie bryłki lody mogą uszkodzić armaturę oraz urządzeń wchodzących w skład instalacji. Rozwiązaniem jest płyn do centralnego ogrzewania z glikolem. Płyn zawierający w swoim składzie glikol posiada właściwości mające na celu nie dopuszczanie do zamarznięcia. Ponadto często płyny tego rodzaju zawierają dodatki, które chronią zarówno instalację jak i uszczelki przed korozją. Właściwości glikolu powodują dodatkowo podwyższenie temperatury wrzenia czynnika roboczego dzięki czemu straty wywołane parowaniem zostają znacznie zminimalizowane. Aby napełnić instalację płynem zawierającym glikol należy wcześniej całkowicie opróżnić układ z wody, którą zawiera. Następnie wlewamy glikol i zgodnie z zaleceniami producenta układ dopełniamy wodą tak, aby zachować odpowiednie proporcje. W okresie kiedy temperatura pracy instalacji jest wyższa należy kontrolować ilość wody, ponieważ zbyt wysoka zawartość glikolu w układzie nie jest zjawiskiem korzystnym dla funkcjonowania instalacji. W przypadku znacznego ubytku wody, należy niezwłocznie ją uzupełnić do odpowiedniego poziomu. Aby zapewnić instalacji centralnego ogrzewania długie życie należy także co kilka lat przeprowadzać badanie glikolu, aby określić jego parametry fizyczne oraz chemiczne, jeżeli nie spełnia on wymogów niezbędna jest wymiana.

Stosowanie płynów do centralnego ogrzewania zawierających glikol powoduje, że instalacja nie ulega zamrożeniu. Zjawisko to pozwala na bezpieczne wyłączenie części bądź nawet całości instalacji niezależnie od temperatury otoczenia. To rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla właścicieli obiektów, których ogrzewanie nie jest wymagane w trakcie całego roku przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla instalacji i jej właściwego funkcjonowania w przyszłości.