Wytyczne doboru bariery drogowej

Bariery ochronne są potrzebne na każdej drodze, ponieważ wpływają na odpowiednie bezpieczeństwo wszystkich kierowców. Jednak na drodze wszyscy kierowcy powinni posiadać baczną uwagę i stosować się do przepisów ruchu drogowego, jednakże niekiedy kierowcy wolą jeździć po swojemu, co powoduje wypadki. 

Zastosowanie bariery ochronnej

bariera ochronna drogowaBariera ta przejmuje większą energię uderzenia pojazdu podczas jakiegokolwiek wypadku. Przede wszystkim jest urządzeniem służącym bezpieczeństwu ruchu drogowego, mającym na celu zapobieżenie zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach najbardziej niebezpiecznych lub przejechanie na jezdnię w przeciwnym kierunku ruchu, a także nie dopuszczenie do kolizji z obiektami znajdującymi się w pobliżu takiej drogi. Bariera może być skrajna, czyli może znajdować się bezpośrednio przy krawędzi jezdni lub dzieląca czyli umieszczona na pasie dzielącym jezdnie o przeciwnych kierunkach. Stosuje się ją przede wszystkim na wiaduktach i nasypach, jak również w miejscach, gdzie w pobliżu znajdują się obiekty i przeszkody stałe, takie jak słupy, budynki, z którymi kolizja może okazać się wyjątkowo niebezpieczna. Bariera ochronna drogowa pełni podstawową funkcję na jezdni, dzięki temu, że zapobiega większości większych wypadków. Dodatkowo warto wiedzieć, że dopuszczenie do stosowania barier drogowych regulują aktualne przepisy prawne, co dotyczy tego, że dopuszcza się stosowania na drogach i mostach jedynie takie bariery, które mają pozytywne wyniki poligonowych prób zderzeniowych i które przeszły pomyślnie wszystkie wymagane procesu certyfikacji związane z prawem budowlanym. Dlatego są z góry określone wymagania, które powinny posiadać określone rzeczy. Duży nacisk kładzie się na zabezpieczenie pasażerów przed działaniem dużych przeciążeń i wynikających stąd urazami. Jednocześnie norma nie określa konstrukcji, kształtu czy materiału z jakiego bariera powinna być wykonana. Najczęściej jednak wykonane są przede wszystkim ze stali, betonu, itp. Formułuje się jedynie wartości parametrów funkcjonalnych każdej bariery, potwierdzonych podczas specjalnych prób zderzeniowych, i nie tylko. 

Wyposażenie ulic o odpowiednie bariery chroniące jest bardzo ważne, aby dbać o bezpieczeństwo każdego, kto bierze czynny udział w ruchu drogowym. Wypadki są coraz częstszym zjawiskiem, dlatego powinno się starać, aby jak najbardziej temu zapobiec, co przyczyni się do uratowania niejednego życia. Stworzenie idealnej bariery ochronnej jest więc priorytetowe w celu ratowania życia człowieka.