Zatrudnianie pracowników zza granicy

Bycie przedsiębiorcą i prowadzenie własnej firmy to jest niemałe wyzwanie. Dodatkowe schody zaczynają się, kiedy postanawiamy przestać pracować na własną rękę i poszukać pracowników. Okazuje się, że to jest bardzo trudne zadanie, ponieważ kandydaci na pracowników często nie są odpowiedzialnymi i rzetelnymi osobami, które widzielibyśmy na stanowisku w swojej firmie. Ponadto ofert na rynku pracy jest równie wiele, a więc warto wziąć pod uwagę zatrudnienie pracowników zza granicy. 

Bariera językowa w pracy

pracownik z gruzjiPrzedsiębiorcy rekrutując ludzi do swojej firmy bardzo często obawiają się zatrudniania obcokrajowców. Jest to przede wszystkim związane z barierą językową i niezrozumieniem poleceń, zasad i obowiązków. Jednak najczęściej jest tak, że dla przykładu pracownik z Gruzji lub Mołdawii zanim przyjedzie do innego kraju szukać pracy, zapozna się z podstawowym słownictwem dotyczącym branży, w której szuka pracy. Warto się zastanowić, czy nie jest to wystarczające do prawidłowego wykonywania przez niego poleconych obowiązków, a ponadto – pracując na bieżąco będzie się uczył niezbędnych słów. Z drugiej strony, rodowici potencjalni pracownicy mogą sprawiać jeszcze większe problemy, pomimo braku bariery językowej. Obecnie często się słyszy, iż pracownicy stawiają coraz bardziej nieadekwatne wymagania w stosunku do ich umiejętności, nawet jeśli zaoferowane im wynagrodzenie jest korzystniejsze, niż w innych firmach. Bardzo często też jest tak, że odchodzą bez zapowiedzi i poszukiwanie dobrego pracownika wymaga sprawdzenia ich kilku lub nawet kilkunastu. Warto nie ograniczać sobie możliwości znalezienia dobrego pracownika, tylko dlatego, że obawiamy się bariery językowej. Przede wszystkim powinny się dla nas liczyć umiejętności, chęć do pracy, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość. Ostatnich z tych cech nie sprawdzimy znając tylko pochodzenie i obywatelstwo, a jedynie poprzez poznanie człowieka i sposobu jego pracy. I żadne stereotypy bądź dotychczasowe przeświadczenia nie powinny wpływać na racjonalną i obiektywną ocenę człowieka. 

Zatrudnianie pracowników zza granicy niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim możemy wśród nich znaleźć specjalistów, których brakuje nam w kraju i którzy nie posiadają już zatrudnienia. Do tego mamy okazję poznać inną kulturę i obyczajowość, co pozytywnie wpływa na poszerzanie własnych horyzontów, a także nie pozwolimy komukolwiek zarzucić, że dyskryminujemy ich kandydaturę ze względu na pochodzenie, co może wiązać się również z prawnymi konsekwencjami.